Rozmowa z głównymi badaczami rejestru IMPELLA-PL

Rozmowa z głównymi badaczami rejestru IMPELLA-PL na temat jego założeń, charakterystyki pacjentów, głównych wyniki i wnioski oraz perspektywach dalszej implementacji urządzenia wspomagającego pracę funkcji lewej komory Impella w praktyce klinicznej.